Top of page. Skip to main contents. Skip to main menu. Skip to footer.

Location list

【Head Office/Tokai Plant】

622-1, Funaishikawa, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki, 319-1197
TEL : +81-29-282-2011 FAX : +81-29-287-8885

【Okegawa Plant】

1230 Kamihideya, Okegawa-shi, Saitama, 363-0026

Hokkaido Office

4-1 Kitanijounishi, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0002

Kyushu Office

2-2-1 Hakata-ekimae, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0011

Tokyo Office

1-16-4 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001